Eesti Antiikautode Galerii


ESILEHT AJALUGU - EESTI AEG UUDISED


KERETEHASED, MOOTORI TÖÖKOJAD - BUSSIDE EHITUS

TALLINNA LINNAVALITSUSE BUSSID

TEISTE ETTEVÕTETE BUSSID

LEHEKÜLG 1 LEHEKÜLG 2 LEHEKÜLG 3 LEHEKÜLG 4 ARTIKLID


OÜ MOOTOR AUTOBUSSID 2.

Järgnevate andmete ja fotode (kui pole näidatud teisiti) allikad on peamiselt Ilmar Adamson, Jüri Loog, Aare Olander ja Eero Olander.Nn esimese seeria bulldogbussid Scania-Vabis ja Büssing-NAG.
1934-36 valmis kokku 13 bussi: 9 Scania-Vabist (Nr-d 58, 60-64, 68-70) ja 4 Büssing-NAGi (Nr-d 71-74).


1933 saabus Rootsist Mootori töökodadesse bulldog-tüüpi näidisbuss Scania-Vabis, mille eeskujul asuti sisseostetud shassiidele ehitama uusi busse. Näidisbuss viidi hiljem tagasi Rootsi. Enne seda oli Mootor viimased uued bussid omandanud 1931. aastal.
1934 valminud Eesti esimene moodne bulldogbuss Scania-Vabis oli 100 hj mootoriga, 42 istekohaga ja 9,5 m pikkune, varustatud raadioga ja läks kokku maksma 24 000 krooni. Ühtlasi oli tegu tolle aja Eesti suurima bussiga. Pidulikul proovisõidul Pärnusse 26. mail 1934 osalesid teedeminister, Tallinna abilinnapea, OÜ Mootori direktor, ajakirjanduse esindajad jt tähtsad isikud. Buss väljus Tallinnast 9:15 ja jõudis Pärnusse 13:30. Alates 1. juunist pandi uus sõiduk Tallinn-Pärnu liinil käiku. Sõidu pikkuseks arvestati 3,5 tundi (pikema peatusega Märjamaal) ja piletihinnaks 3,5 krooni (vt Vaba Maa 2.05.1934 lk 7, 19.05.1934 lk 10, 29.05.1934 lk 2; Päevaleht 29.05.1934 lk 5, Kaja 29.05.1934 lk 6, Postimees 29.05.1934 lk 5).

1934 valmis Mootori töökodades Eesti esimene moodne bulldogbuss Scania-Vabis:
   Nr 58 SCANIA-VABIS (A-703)
1935 ehitati 3 39-kohalist (Nr-d 60, 61, 62) ja 2 31-kohalist (Nr-d 63, 64) Scania-Vabist:
   Nr 60 SCANIA-VABIS (A-26); hävis 1941. a. põlengus?
   Nr 61 SCANIA-VABIS (A-214)*
   Nr 62 SCANIA-VABIS (A-587)*
   Nr 63 SCANIA-VABIS (A-1647)**
   Nr 64 SCANIA-VABIS (A-1685?)**
1936 valmis 1 47-kohaline (Nr 68), 1 39-kohaline (Nr 69) ja 1 31-kohaline (Nr 70) Scania-Vabis ning 1 41-kohaline (Nr 71) ja 3 31-kohalist (Nr 72, 73, 74) Büssing-NAGi:
   Nr 68 SCANIA-VABIS (A-258, pp 71-19); sõja ajal Tallinnas, pärast sõda Nr 19, lammutati
           1954-55?
   Nr 69 SCANIA-VABIS (A-1913)*
   Nr 70 SCANIA-VABIS (A-xxxx); sõja ajal Tallinnas, pärast sõda Nr 24, lammutati 1950. a-tel?
   Nr 71 BÜSSING-NAG (A-xxxx)
   Nr 72 BÜSSING-NAG (A-1914)***
   Nr 73 BÜSSING-NAG (A-xxxx)
   Nr 74 BÜSSING-NAG (A-1885)***

    * 1941. a. sügisel 1 buss alles, läks saksa sõjaväele
    ** 1941. a. sügisel 1 buss alles, kadus?
    *** üks neist sõja ajal Tallinnas, pärast sõda Nr 25 (3T 02-10, pp 71-25), käigus veel 1954

Vt Eesti keretehased - Mootori töökojad.


Bussijaam Tallinnas Veneturul 1934. aastal, ees seisab Mootori uus Scania-Vabis Nr 58.
Foto: Raudteevalitsuse tegevuse ülevaade 1918-1934 (1934).
Esimene moodne bulldog-tüüpi buss, 1934. aastal valminud 42-kohaline Scania-Vabis Nr 58 samal aastal Pirita liinil. Scania-Vabis Nr 58 Võsul 1936. aastal. Scania-Vabis Nr 58 Keila-Joa - Laulasmaa liinil. Nr 58 salong.
Scania-Vabis Nr 58 peatumas 6. juulil 1934 Märjamaal.
Foto: Toomas Paalvelti kogust /via Märt Aarne/.
Tallinn - Pärnu liini Scania-Vabis Nr 58 1935. aastal vahepeatuses Märjamaal (vasakul) ja üle Pajaka vana silla sõitmas (paremal). Scania-Vabis Nr 60, 1935 valminud teine, 39-kohaline bulldog valmimisaastal. Bussil oli avatav katus, arvatavasti hävis 1941. a-l põlengus.
Parempoolne pilt on tehtud Haapsalus, võõrastemaja Sankt-Peterburg ees. Hoone on tänaseni alles ja maja ees asub ka praegu bussipeatus /Täiendavad andmed: Madis Leppik/.

Scania-Vabis Nr 60 1935. või 1936. a-l Põltsamaa Eesti Põllumeeste Seltsi maja ees Põltsamaal.
Fotod: Aivo Konti kogust.
Scania-Vabis Nr 60 Veneturul 1939. aastal. Originaal värvifoto.
Scania-Vabis Nr 61 Merivälja liinil peatuses Pirita teel.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Bulldogid Scania-Vabis Nr 61 või 62 ja Nr 69 1941. aastal. Esiplaanil ? Scania-Vabis Nr 62 1936. aastal. 39 kohta, valmis 1935. Neljast 39-kohalisest bussist (60-62, 69) oli 1941 sügisel alles 1 ja see läks Saksa sõjaväele. Scania-Vabis Nr 63 1935. aastal. 31 kohta, valmis 1935. Kahest 31-kohalisest bussist (63 ja 64) oli 1941 sügisel alles 1, selle edasine saatus on teadmata.
Scania-Vabis Nr 68 1936. aastal Estonia teatri juures. Bussil oli avatav katus. Nr 68 sisevaade. 47-kohaline bulldog valmis 1936. Scania-Vabis Nr 68 1942. aastal. Ees Scania-Vabis Nr 68, taga vasakul 1928 ostetud Graham YD Nr 19 Veneturul 1936. aastal.
Buss Nr 68 oli Eestis alles ka peale sõda. Vt allapoole.

Scania-Vabis Nr 69 (39-kohaline, valmis 1936) ja 1939 Mootori bussipargile lisandunud Läänemaa numbriga Reo 1939. aastal. Scania-Vabis Nr 69 Loksa uue bussijaama avamisel 1939. aastal.
Scania-Vabis Nr 70 1936. aastal Veneturul. 31-kohaline, valmis 1936. Büssing-NAG Nr 71 Pirital 1937. aastal. 41-kohaline, valmis 1936. Büssing-NAG Nr 71 sisevaade. Esiakende kohal olevad sildid: "41 iste- ja 20 seisukohta", "Juhiga rääkimine keelatud" ja "Suitsetamine keelatud". Büssing-NAG Nr 71, Scania-Vabis Nr 69 ja Tallinna Linnavalitsuse Büssing-NAG Nr 7 1938. aastal.
Parempoolne pilt on tehtud Haapsalu endisel turuplatsil e rootsi turul. Paremal paistab vahepeal hävitatud Haapsalu Vabadussõja ausammas, mis on nüüdseks taastatud /Täiendavad andmed: Madis Leppik/.

1936 valminud 31-kohaline Büssing-NAG Nr 72 samal aastal Võsul; paremal Scania-Vabis Nr 58. Vasakul ees Büssing-NAG Nr 72 või 73 1936. aastal Veneturul. Esiplaanil Büssing-NAG Nr 72 või 73 1936. aastal Veneturul.
Büssing-NAG Nr 74 1936. aastal Veneturul. 31-kohaline, valmis 1936. Büssing-NAG Nr 74. Büssing-NAG Nr 74 Veneturul teel Piritale.
Foto: Arnold Undi kogust.
OÜ Mootori reklaam, Uus Eesti 04.12.1937 /Digiteeritud eesti ajalehed (dea.nlib.ee)/. Karikatuur ajalehes Vaba Maa 17.12.1937 /Digiteeritud eesti ajalehed (dea.nlib.ee)/. Nn esimese seeria bulldogbussid OÜ Mootori uues garaazhis Vana-Sadama tänaval 1937. a. jaanuaris.
Foto: Päevaleht 29.01.1937 /Digiteeritud eesti ajalehed (dea.nlib.ee)/.


Esimese seeria bulldogbusside saatus:
Osa busse hävis lahingute käigus 1941. aasta augustis Mootori garaazhides puhkenud tulekahjus. J. Vaarmannni raamatu Rinnutsi leekidega andmeil põles suurtulekahjus garaazhides sisse 23 autobussi ning 40 veo- ja sõiduautot.
Osa varaseid bulldogbusse viidi 1941 Venemaale, vähestest Tallinnasse jäänud bussidest võisid omakorda sakslased osa 1944. aastal kaasa viia.
Siiski oli pärast sõda Tallinnas paar esimese seeria bulldogit alles.


1941. aastal endise OÜ Mootor garaazhides toimunud tulekahjus hävinud esimese seeria Scania-Vabis Nr 60-62. Endine Mootori Scania-Vabis Nr 68 (uus nr 19) pärast sõda. Endine Scania-Vabis Nr 68. Endise Nr 68 sisevaade.
Endise Nr 68 sisevaade. Scania-Vabis Nr 68 oli Tallinnas alles veel 1954. aastal. Endine Mootori Scania-Vabis Nr 70 (uus nr 24) pärast sõda.
Endine Mootori Büssing-NAG Nr 72-74 (uus nr 25) Tallinnas 1946. aastal. Sama buss endisel Veneturul 31. mail 1946. Nr 25 endisel Veneturul 1953. aastal. Nr 25 sõitis veel 1954. aastal Loksa liinil.
Bussid Tallinnas 1953. aastal.
Paremalt esimene üks Mootori esimese seeria bulldogbussidest.
Kahe endise Tallinna linnavalitsuse bussi vahel trofeebuss.

LEHEKÜLG 1 LEHEKÜLG 2 LEHEKÜLG 3 LEHEKÜLG 4 ARTIKLID


galerii[ät]hot.ee