Eesti Antiikautode Galerii


ESILEHT TSAARIAEG EESTI AEG SÕJAJÄRGNE AEG UUDISED


EESTI AEG - KAITSEVÄE AUTOD JM TEHNIKA


   Kaitseväe autode ostud ja tellimused 1938-1940.

   Tuvastamisel aidanud Stanislav Kiriletz, www.prewarcar.com


S Õ I D U A U T O D
Vasakul: Sõjavägede ülemjuhataja J. Laidoneri CADILLAC (K-364) kaitseväe uue sanatooriumi avamisel Nõmmel 31.10.1938.
Foto: Sõdur 46-47/1938 /Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (digar.nlib.ee)/.
Paremal: Sõjaministri BUICK (K-346), vasakul seisab ilmselt sõjaminister Paul Lill.
Foto: Pelle-Sten Viiburgi kogust.
J. Laidoner ja tema esimene ametiauto pärast 1934. a-l uuesti ülemjuhatajaks saamist - REO (K-155). Pildistatud ilmselt 1934-35.
Foto: Rein Veldi kogust.
Vt Riigiasutused, riigijuhid
Kaitseliidu või mõne ohvitseri eraauto CITROEN (K-578) 1938-1940.
Foto: Rein Veldi kogust.
2 mootoriga maastikuauto TEMPO G1200 (K-408).
Foto: Raivo Laasmägi kogust.
Tõenäoliselt Kaitseväe CHEVROLET.
Foto: Kaido Mäe kogust.
Õppepäev Petseris 1936. aastal. Kaitseväe sõiduautod ja autojuhid. Paremalt: 2 BUICKi (K-345, K-333), NASH (mod. 1930, K-147), CHEVROLET'd (K-285, K-308).
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
1930. a-l ostetud NASH (K-149) kümnendi lõpus ATR-i baasi õuel Tallinnas Roosi tänaval.
Foto: Rein Veldi kogust.
"Vanad ja uued autoloksud. Arsenali hoovis 21. septembril 1931 a."
Vasakult: korviga tsikkel, vanem RENAULT, 1930. a. NASH (K-147), 1929. a. DODGE-BROTHERS/FARGO (K-249), DODGE-BROTHERS, I ms aegne veoauto WHITE(?).
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
FORD A? (K-358) Võrumaal Misso uue, 1926. aastal valminud rahvamaja ees.
Foto: Olev Kasaku kogust /via Arnold Unt/.
DODGE Tondil 1924-30. Ilmselt SM397 (hiljem K-129).
Foto: Gordy Jõelaidi album /via Eero Olander/.
"Manööver 1930(?). a. sügisel". Sõiduauto ?.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
RENAULT. "Autokompanii, Tallinn 23. juuli 1927." Auto oli kasutusel veebruarist 1927, nr SM371, alates jaanuarist 1931 K-138.
Foto: Raivo Laasmägi kogust.
RENAULT 2. aprillil 1929.
Foto: Raivo Laasmägi kogust.
RENAULT 1928. aastal.
Foto: Gordy Jõelaidi album /via Eero Olander/.
Ees ilmselt Läti auto, taga ilmselt K-numbriga kaitseväe Renault, arvatavasti Eesti-Läti piiril.
Foto: Rahvusarhiiv ERA.1131.1.150 /via Rein Veldi/.
Kaitseväe vanad sõiduautod u 1929-1930 või hiljem. Vasakul SUNBEAM 12/16 HP (1913. a. mudel, K-107), paremal PATHFINDER Six (1916. a. mudel, K-109).
Foto: Raivo Laasmägi kogust.
Kaitseväe(?) sõiduautod. Paremal NAG K3 18-22 PS Phaeton.
Foto: Raivo Laasmägi kogust.
?
Võrumaa bussiettevõtja Jaan Tulffi vend Juhan autoroolis Vabadussõja päevil.
Foto: Ella Tulffi kogust /via Arnold Unt/.
Eesti armee sõiduauto võib-olla Vabadussõja päevil.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Eesti armee sõiduauto võib-olla Vabadussõja päevil.
Foto: Raivo Laasmägi kogust.
Kaitseväe (või sõja- ministeeriumi?) PACKARD (u 1913-17 a. mudel) 1920. aastatel.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Kõrvalpildil olev PACKARD ja FIAT 510 (paremal) samal ajal.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.V E O A U T O D
REO (võib-olla tsiviilauto) ja mereväe (Aegna garnisoni?) orkester.
Foto: Liili Aasmaa kogust /via Hanno Talving/.
Auto-Tanki rügemendi REO (K-348) pärast avariid 30.09.1937*.
Foto: Waba Maa 01.10.1937 /Digiteeritud eesti ajalehed (dea.nlib.ee)/.
REO(?)
Foto: Tarmo Riisenbergi kogust.
*REO (K-348) põrkas 30.09.1937 Tallinnas Endla-Toompuiestee nurgal kokku OÜ Mootori bussiga Büssing-NAG Nr 84 (A-2100). Autot juhtis Artur Murd, 12-st kastis istunud Kalevi pataljoni sõdurist said põrutada Viktor Tõugu, Evald Sammelman ja Aleksei Dudarenko. Kummalise kokkusattumusena oli seesama veoauto sama aasta 25. veebruaril peaaegu samas kohas teinud sarnase avarii, põrgates Jaan Jansoni juhtimisel kokku dr Hunniuse sõiduautoga A-523. /Teataja 26.02.1937, Waba Maa 01.10.1937, Maa Hääl 01.10.1937/
Auto-Tanki rügemendi veoauto RENAULT (K-301), osteti firmalt B. Sabsay & Ko 16.02.1934.
Foto: Martin Andrelleri kogust.
Auto-Tanki rügemendi veoauto RENAULT (K-299). Osteti firmalt Friedrich John 19.04.1932.
Foto: Rein Veldi kogust.
Auto-Tanki rügemendi Autokompanii sanitaarauto DODGE-BROTHERS (K-244). Alus osteti firmalt Eesti AS C. Siegel 28.09.1929. Auto oli kaitseväe teenistuses 1940. aastani.
Fotod: Rain Vaikla kogust.
Generaatoriga varustatud veoauto RENAULT ja helgiheitja ehk lennuväe "aerodroomi valgustamise väliskomplekt".
Foto: Sõdur 42/1927 /Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (digar.nlib.ee)/.
Eesti kaitseväe veoautod CITROEN-KEGRESSE arvatavasti 1920. aastatel. Paremal Auto-Tanki rügemendi garaazhid?
Fotod: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Kaitseväe veoauto DODGE-BROTHERS 1920. a-tel.
Foto: Jüri Vaikjärve kogust.
Kaitseväe linttraktor HOLT (K-239). Osteti firmalt Caterpillar Tractor Co 18.02.1926.
Foto: Raivo Laasmägi kogust.Rongiõnnetus Männiku ja Tammemäe jaamade vahelisel ülesõidul 31. mail 1931. aastal. Arvatavasti piduririkke tõttu sõitis kaitseväe veoauto K-187 (ALBION?) ülesõidul läheneva kitsarööpmelise rongi ette. Hukkus autojuht Hendrik Kangur, ülejäänud neli autos olnud kaitseväelast pääsesid vigastustega.
Fotod: Eesti Kitsarööpmelised Raudteed /Heiki Muda/.
Kaitseväe ALBION (nr SM296) 1920. a-tel.
Foto: Jüri Vaikjärve kogust.
Neli 1920. a-l Loodearmeelt saadud kaitseväe ALBIONi umbes 1931-35. Paremalt esimene K-18x, selle taga K-183 (endine reg-nr SM219; mootori nr 1873H).
Fotod: Rein Veldi kogust.
Arvatavasti Eesti kaitseväe veoauto (ALBION??) 1920. aastatel.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Kaitseväe veoauto (ALBION, AEC vm Inglise veok) ja mootorratas Harley-Davidson (K-122).
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Tõenäoliselt 1916. a. BENZ 1920. aastatel Eesti kaitseväe käsutuses.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Vasakul: "Eesti Vabariigi vägede käsutuses olnud Inglise veoauto, 1919" - AEC WD.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Paremal: I maailmasõja ajast pärit neljarattaveoline veoauto NASH QUAD (1918). Algselt, 1914-16, Jeffery Quad, litsentsi alusel tootsid ka Hudson, National ja Paige-Detroit. Oli väga populaarne armeeveok, sõja ajal kasutasid seda Venemaa, Prantsusmaa, Briti jt armeed.
Suur tänu identifitseerimise eest www.prewarcar.com, vt ka 1918 Nash Quad - Vintage Aviation Historical Foundation
Foto: Eero Olanderi kogust.
Kaitseväe (Suurtükiväe rügemendi?) PACKARD.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Kaitseväe veoauto PACKARD 1920. aastatel.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Auto-Tanki rügemendi Autokompanii neli Packardit ja Albion(id) 26.09.1929. Packardid olid endised Tsaari-Vene armee autod, valmistatud 1915. Kolm esimest SM323 (al. 01.01.1931 K-208, mtr nr 73052), SM393 (K-212, mtr nr 73066) ja SM314 (K-206, mtr nr 72755).
Fotod: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum SA ESM F 469:7/A8545 (muis.ee) /fotod ja info via Rein Veldi/.
Vähemalt neli 5-tonnist veoautot WHITE ehitati õhutõrjekahurite liikuvateks alusteks. Üks neist kandis nime Sorts (tõenäoliselt Vabadussõja lõpus ehitatud samanimelise soomustatud mootoriosaga suurtükiveoki eeskujul). Autodel olid tsaariaegsed 76 mm Lender-Putilovi seniitkahurid.
Fotod: Raeantiik /via Heiki Muda/.B U S S I D
Eesti Kaitseväe diiselbuss MERCEDES-BENZ (K-331).
Fotod: Heiki Muda.
Lennubaasi aviotöö- kojas valminud autobuss MORRIS-COMMERCIAL (K-164).
Foto: Robert Nerman, Lasnamäe ajalugu, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1998 /Eesti Riigiarhiivi fotokogu/.
Eesti Kaitseväe diiselbuss MERCEDES-BENZ (K-331).
Fotod: Heiki Muda.
Eesti Kaitseväe buss FIAT Tondil 1922. a-l.
Foto: Gordy Jõelaidi album /via Eero Olander/.S O O M U S A U T O D   J A   T A N K I D:

Eesti kaitseväe käsutuses olnud soomusautodest ja tankidest vt Tiit Noormets, Mati Õun "Eesti soomusmasinad. Soomusautod ja tankid 1918-1940", Tallinn Tammiskilp 1999
Pildil kaitseväe tehnika vabariigi aastapäeva paraadil Tallinnas Vabaduse väljakul 24. veebruaril 1926 ("Foto K. Akel", vt. Päevaleht 26.02.1926 lk 3).
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.

Soomusautod:
Vabadussõja ajal ehitati Tallinnas 8 soomusautot - 1 Federali (Estonia), 1 Renault' (Tasuja) ja 1 Packardi (Wahur) ning 5 AEC (Toonela, Wibuane, Kalewipoeg, Kotkasilm ja Erilane (hiljem Lembit)) shassiidele. Pärnus ehitati 1 soomusauto - Delahaye alusele (Wanapagan). Vastastelt võeti 4 soomusautot - Peerless (Pisuhänd), 2 Austin-Putilovetsi (Tasuja ja Suur Tõll) ja Fiat (Wambola).
1926-1928 ehitati sõjatehases Arsenal 13 soomusautot Crossley shassiidele, millest 2 (Kõu ja Pikker) anti Kaitseliidu, ülejäänud Kaitseväe käsutusse.
1936 telliti Rootsist ja 24. mail 1937 jõudis aurikul Halfdan Tallinna sadamasse Eesti politsei soomusauto Landsverk L180. Selle asukohaks sai Auto-Tanki rügement, kuid soomusauto oli Tallinna-Harju Prefektuuri käsutuses.

Tankid:
1919 saadi inglastelt 4 rasketanki Mk V, sarnaselt esimestele soomusautodele anti neilegi oma nimed: Päälik, Uku, Wahtula ja Waldaja. 1920 saabusid 12 Prantsusmaalt ostetud kergetanki Renault FT-17. 1934. osteti veel 6 Poola päritolu tanketti TKS.
Kõik need soomusautod (peale Vabadussõjas kaotatud esimese Tasuja) ja tankid olid kaitseväe käsutuses kuni 1940. aastani (osa Vabadussõjaaegsetest soomusautodest küll sisuliselt juba muuseumieksponaatidena).
1937. a. mais Eestisse jõudnud politsei soomusauto Landsverk L180.
Fotod: Uudisleht ja Waba Maa 25.05.1937 /Digiteeritud eesti ajalehed (dea.nlib.ee)/.
Eesti politsei soomusauto Landsverk L180.
Fotod: Rait Vaeno kogust.
ARSENAL-CROSSLEY soomusauto nr 144.
Foto: Eero Olanderi kogust.
ARSENAL-CROSSLEY nr 146.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
ARSENAL-CROSSLEY nr 148(?).
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
ARSENAL-CROSSLEY nr 148 jt. Vasakul 5-tonnine veoauto White ehk õhutõrjekahuri liikuv alus Sorts.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
ARSENAL-CROSSLEY nr 149 ja 148.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
ARSENAL-CROSSLEY nr 149.
Foto: Heiki Muda.
ARSENAL-CROSSLEY nr 149 ja 144.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Kõu, Pikker jt. Foto: A-C soomusautol sõitnud Eesti lenduri Ulrich Brasche tütre R. Villanueva perekonnaalbumist /via Toivo Kitvel/.
Auto-tankide divisjoni lahingmasinate park laagris 1924. aasta suvel (vt Sõdur 50/1924). Ees soomusautod Suur-Tõll ja Tasuja (1919 punastelt võetud Austin-Putilovetsid); Wambola (1920 valgetelt võetud Fiat) ning üks Eestis ehitatud soomusautodest.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Soomusauto Lembit (algselt Erilane), ehitati 1920 3-tonnise veoauto AEC alusele. Tagaplaanil ilmselt veoauto AEC.
Foto: Pelle-Sten Viiburgi kogust.
Soomusauto Toonela, ehitati 1919 3-tonnise veoauto AEC alusele.
Foto: Heiki Muda.
Soomusauto Kalewipoeg Vabadussõja päevil.
Foto: Martin Andrelleri kogust.
Soomusauto Kalewipoeg, ehitati 1919 3-tonnise veoauto AEC alusele.
Foto: Heiki Muda.
Soomusauto Pisuhänd Vabadussõja päevil.
Foto: Martin Andrelleri kogust.
Eesti kaitseväelased 1936. a-l. Tagaplaanil võib-olla Pisuhänd.
Foto: Jaanus Niilsoni kogust /Heiki Muda/.
Pisuhänd oli ehitatud veoauto Peerless alusele, selle võtsid vastaselt Soome vabatahtlikud, kes andsid masinale nimeks Pohjan Poika. Peagi anti üle Eesti armeele ja sai nimeks Pisuhänd.
Soomusauto Kotkasilm, ehitati 1920 3-tonnise AEC alusele, 01.01.1926 Narva kindluse hoovis. Seisab Karl Kall.
Foto: Martin Andrelleri kogust.
Soomusauto Tasuja, 1919 punastelt võetud Austin-Putilovets, 01.01.1926 Narva kindluse hoovis.
Foto: Martin Andrelleri kogust.
Soomusautod Tasuja ja Kotkasilm 01.01.1926 Narva kindluse hoovis.
Foto: Martin Andrelleri kogust.
1919 3-tonnise veoauto AEC alusele ehitatud soomusauto Wibuane 12.08.1931 ajateenijatega Männikul.
Foto: Adolf Karki album /via Feliks Kark ja Andres Kokk/.Tankett TKS õppustel või katsetel.
Fotod: Pelle-Sten Viiburgi kogust.Kergetankide RENAULT FT-17 rivi.
Foto: Eero Olanderi kogust.
Auto-tankide divisjoni lahingmasinate park laagris 1924. aasta suvel, ees tankid RENAULT FT-17.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Tankid RENAULT FT-17 Tondil.
Foto: Aare-Vello Mikkelsaare kogust /via Arnold Unt/.
Tankid RENAULT FT-17.
Esimene foto: 22. november 1926 rivistus Balti jaama ees Auto-tankide divisjoni 3. aastapäeva puhul külla saabunud Läti Auto-tankide rügemendi ülema kolonel Grossbartsi jt ohvitseride vastuvõtmiseks, ees paremal ARSENAL-CROSSLEY soomusauto ("Foto K. Akel", vt Päevaleht 23.11.1926 lk 3).
Ülejäänud fotod: teel kasarmusse tõenäoliselt samuti 22. novembril 1926 (parempoolsel pildil paistavad tagaplaanil veoauto NASH-QUAD ja sõiduauto BUICK või PACKARD) Juhkentali tänaval.
Fotod: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Tankid RENAULT FT-17 õppustel.
Fotod: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Tankid RENAULT FT-17 õppustel.
Fotod: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Tankid RENAULT FT-17 õppustel.
Fotod: Pelle-Sten Viiburgi kogust.
Tankid RENAULT FT-17.
Fotod: Margus Siilbeki kogust.Wahtula teel kasarmusse Juhkentali tänaval, taga Renault FT17. Tõenäoliselt 22. november 1926.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Wahtula õppustel. 1920. aastad.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Waldaja ja Wahtula õppustel 1920. aastatel.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Waldaja, Päälik ja ? teel kasarmusse Juhkentali tänaval. Tõenäoliselt 22. november 1926.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Päälik õppustel 1920. aastad.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Päälik õppustel 1920. aastatel.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Päälik õppustel 1920. aastatel.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Uku jt teel kasarmusse. Tõenäoliselt 22. november 1926.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Eesti Vabariigi aastapäeva paraadil Vabadusplatsil tõenäoliselt 1926. a. 24. veebruaril.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
Teel kasarmusse või õppustele. 1920. aastad.
Foto: Raeantiik /via Heiki Muda/.
galerii[ät]hot.ee