Eesti Antiikautode Galerii


ESILEHT TSAARIAEG EESTI AEG SÕJAJÄRGNE AEG UUDISED


ED. POOLA AUTO-TRANSPORT


Ed. Poola transpordiäri reklaamartikkel ajakirjas Auto Nr 2/1935 (kirjaviis muutmata):


Meie vägevam veoauto.
Ed. Poola auto-transportäri.


    Külastasime Ed. Poola auto-transportäri Tallinnas Laulupeo tänaval. Seal oli juhus näha suurimat veoautot Eestis. Ta mootor töötab aeglaselt, ei ole autol ka erilist kiiret kuhugi. Ei saagi olla, sest ta on ikkagi veoloom - mitte mõni sõidumasin.
    Jutt on ühest 1915. a. "Renault"-veoautost. seda tüüpi tellis tsaarivalitsus mõnisada eksemplari maailmasõja alul. Nad olid mõeldud eriti raskete vedude jaoks, nagu suurtükid, rasked varustusvankrid jne. Eriti veoks mägestikus.
    Neist "endistest" "Renault" autodest jäi meilegi osa. Muidugi kaitseväe kätte. Pärast sõda näis, et kaitseväes polnud nende rusuhunikutega midagi teha. Nad hinnati odavalt ja müüdi soovijaile. Ja nii ostis hr. Poola 1920-24. aastail neid kaitseväelt terve tosina. Ta teadis, mis nendega teha. Ta parandas neist ühe teise järele ja pani nad tööle.
    Nende "endiste" hulgas oli ka too "Renault"-mürakas, millest alul mainisime ja mis meil praegugi kõige vägevaimaks veoautoks. Sellegi mootor polnud korras. See sai osalt ümberehitatud. Valmistati uued tugevamad osad ja nii saavutati mootorisse 25/100 h.-jõudu, kuna liikumiskiiruseks jäi 12-15 km tunnis. Et auto raam harukordselt tugev - garanteeritud 5-tonniliste koormatuste jaoks täiskummidel - siis võidi auto kandejõudu suurendada, asetades taha kaksik-rattad ja pannes täiskummide asemele õhukummid. Nüüd kannab auto 10-12 tonni! Auto mehanismis leiame ka iseäraldusi. Neist torkab kõigepealt silma käigumehanism. Käikusid on - nagu euroopa autodes harilik - neli ette ja üks taha. Käiguvahetuskange on aga kaks - üks harilik ja teine vintsi jaoks. Viimase jaoks on ka eriline kardan- (veo-) võll. Vintsi ühendushoov on ka selleks, et tarbekorral (kui koormatus eriti suur, tee pehme, libe või lumine) panna auto vedama ühel ajal mõlemapoolsete tagaratastega. Vints - tõste-veo-seadeldis - on 100 h.-jõuline ja asub auto taga platvormi all erilisel raamistikul. Nagu tähendatud, on auto kandejõud 10-12 tonni. Sama koormatuse juures võib see veel järelvankriga või rullidel vedada enda järele 15-30 tonnilise koorma või raskema. On aga kaal suurem või veetav asi nii suur, et seda ei või autole tõsta, siis pannakse auto "ankrusse" ja vints tööle. Vints veab siis rullidel, ratastel, taladel või lihtsalt mööda maad lohistades, kas või 50 tonni ja rohkemgi.
    Millised, meie oludes haruldaselt raskeid veotöid selle eriliselt konstrueeritud "Renault"-hiiglasega Ed. Poola veoäri on sooritanud, sellest siin mõningaid näiteid: Kui Tallinna ehitati Kalma sauna, siis tuli sinna vedada haruldaselt suur aurukatel. See oli üks Poola äri esimesi suur-veotöid. Järgmine oli "Ekstraktori" reservuaarkatla vedu Lagedi mõisast Tallinna. Mööda lumist ja kitsast Väo küla teed oli selle vedu autoga seotud äärmiste raskustega.
    Ja edasi. Kui 1930. a. Tallinna linna elektrijaama laiendati, siis oli vedada sadamast sinna hiigla auruturbiin ja selle osad. Need mürakad kaalusid 12-15 tonni tükk. Suurimat neist auto peale panna ei saanud. Pidi lohistama järele. Teedeministeeriumi eksperdid kaalusid kas asfalteeritud Sadama tänav peab sellele kaalule vastu? Linna ehitusosakond riskeeris - vedu lubati ja õnnestas. Ankurdatud "Renault", talad, rullid, vints ja vilunud töölised viisid ülesande täide ilma, et tänava asfalt-kate oleks selle all vähemaltki kannatanud.
    Siis järgmine juhus: Kujur Koort oli leidnud Läänemaalt Laitse rabast parajaid kive, milledest raiuda mõned mälestussambad. Kivid kaalusid 12-15 tonni. Ja olid pehmes rabas, mis hobustki ei kannud. Saadeti kohale Poola "Renault". See ankurdati raba servale ning vintsi ja vaieritega tõmmati kivid raba äärele, kust nad sama auto peal Paldiski transporteeriti ja sealt raudteega Tallinna toodi.
    "Rauaniit" Tallinnas sattus ka kord hätta oma suure ja raske aurukatlaga. Viimane oli Suurtüki tänava kohal pantud raudteeplatvormilt maha, kuid sealt edasi vabrikusse seda ei saadud. Katel sulgus tänava ja liikumine jäi seisma. Viimaks kutsuti appi härra Poola. Auto vedas ankurtatuna vintsi abil katla vabrikusse. Katel liikus mööda tavottiga määritud roopaid, mis olid asetatud puust taladele. Tänav jäi terveks.
    Hilisemast ajast - möödunult aastalt - võiksime veel tuua paar näidet: Üks neist oli transporteerida Tallinnast köievabrikust Kulina veskitööstusesse Virumaal suurem aurukatel, mis kaalus ligi 10 tonni. Töö võttis Poola. Katel veeti Tallinnas autoga Kopli kaubajaama, pandi seal raudteeplatvormile ja saadeti Rakveresse. Seal laaditi see uuesti sinna saadetud suure "Renault'i" peale ja viidi mööda kitsaid külateid 20 km eemal asuvasse Kulina tööstusesse. Vedu õnnestas kõigiti ja ettevõte saatis Ed. Poolale tänukirja.
    Teine, möödunud aastal Ed. Poola veoäri poolt sooritatud suurtöö oli Tartumaal. Ulila jõujaama jaoks oli Franz Krulli vabrik ehitanud suure aurukondensaatori, mis kaalus 10.370 kg. Samale jõujaamale oli oli Tallinnast viia ka Saksast saabunud auruturbiin, mille raskeima osa kaal ulatas 9.640 kiloni. Nende mürakate Ulilasse transporteerimise oli Tartu linnavalitsuselt saanud speditsiooniäri Oklon ja Arro. Tegeliku veotöö Ulilasse pidi sooritama keegi, kel vastavad abinõud. Töö kindlustas Tartu linnavalitsus. Keegi Tartus pakkunud võtta töö enda peale õige odavalt. Kinnitusselts "Polaris" ei olnud sellega nõus. Nõudis, et vedu antagu Ed. Poola kätte, vastasel korral ei vastuta selts õnnetuste eest. Ja nii sai töö enda kätte Ed. Poola veoaäri, kuigi hind oli kolm korda kallim kui teiste oma. Ehk küll ülesanne autodega transporteerida 21.000 kg raskusi polnud "näputöö", saadi sellega toime. Teatavasti asub Ulila jõujaam Tartust paarkümmend kilomeetrit eemal. See maanteel vedu ning peale- ja mahapanekud olidki raskeimad.
    Selliseid ja lugemata hulga teisigi suuremaid ja raskemaid vedusid on Ed. Poola viimase aastakümne kestel sooritanud oma tugevate veoautodega. On vedanud vedureid, lokomobiile, katlaid, purunenud autosid, turbiine ja muid raskeid ja kogukaid asju. Nende vedu ongi Poola veoäri erialaks. Ta suurimad autod võtavad peale mahult pool raudteevaguni omast ja kaalult veel rohkemgi. Suurte raskuste ja kogude vedu mööda tänavaid, kitsaid, auklisi ja lumega ummistunud maanteid, eriti veel seal, kus puuduvad võimalused hariliku veoautoga läbi saada, nõuab mitte ainult asjatundlikkust ja kogemusi, vaid kõigepealt ka vastavaid masinaid - nagu näiteks too vintsiga varustatud 100 h.-jõuline ja 12-tonnilise kandejõuga vägev "Renault"-veoauto. Ed. Poola auto-transportäril ongi neid kõiki olemas - vilunud personaal kaasaarvatud.
Autoreporter.

galerii[ät]hot.ee