Eesti Antiikautode Galerii


ESILEHT EESTI AEG UUDISED

TEISTE ETTEVÕTETE BUSSID


TÜ ROOL / V. ROSENBERG & KO (Valter Rosenberg, Jaan Kuhlap ja Jaak Sarv)

Võru-Petseri bussiettevõtjad Valter Rosenberg, Jaan Kuhlap ja Jaak Sarv ehk V. Rosenberg & Ko võtsid Tartu linnaliinide pidamise August Kookilt üle 1. aprillil 1937. Selleks asutati uus äriettevõte, 75 000.- kroonise osakapitaliga täisühing "Rool, V. Rosenberg & Ko" aadressil Tartu, Riia 80, mis registreeriti Kaubandus- Tööstuskoja äriregistris sama aasta aprillis. Ühingu juhatusse kuulusid Valter Rosenberg, Jaak Sarv ja Jaan Kuhlap.
Vastavalt Tartu linnavalitsusega sõlmitud lepingule hakati teenindama nelja bussiliini:
   1. Peetri kirik - Raudteejaam, nõudmisel kohustus pikendada kuni Raadi mõisani;
       iga päev 7:00-24:00 kuni 5 minutiliste vahedega; pilet 10-15 senti; käigus
       5 bussi
   2. Raekoja/Jaama tn nurk - Raudteejaam, nõudmisel kohustus pikendada kuni
       Ropka mõisani; iga päev 7:00-24:00 kuni 10 minutiliste vahedega; pilet
       10-15 senti; endine Kivisild - Tähe tn pikendatud liin; käigus 4 bussi
   3. Kivisild - Maarjamõisa kliinik; iga päev 7:30-21:00 kuni 15 minutiliste
       vahedega; pilet 10 senti; käigus 1 buss (4. liiniga ühine)
   4. Kivisild - Väike-Kaare tn; vähemalt 20 minutiliste vahedega; pilet 10 senti;
       käigus 1 buss (3. liiniga ühine)
Erikorra alusel toimus Tartusse saabuvatele rongidele vastu sõitmine. Kuni 10-aastaste laste ja õpilaste pilet maksis linnavalitsuse korraldusel 5 senti. Liinipidaja oli kohustatud ehitama ka 4 uut reisijate ooteruumi.

Esialgu oli linnaliinide bussipark, nagu märkis V. Rosenberg, "võrdlemisi kirju, kuid arvestades selle lühikese ajaga, polevat olnud võimalik tuua siia ühenduse pidamiseks kõiki uusi omnibusi vajalikul määral". Busse tuli alguses juurde laenata ka mujalt (1937. aasta märtsis nõustus näiteks Narva linnavalitsus laenama V. Rosenbergile ühe või paar bussi koos bussijuhtidega mõneks kuuks). Kokku 10st 1937. a. kevadel käiku lastud bussist olid 3 täiesti uued 26/28-kohalised diiselmootoriga Mercedes-Benzid. Aprillikuus pidid saabuma lisaks 3 uut bussi - neist 2 diislit Mercedes-Benz ja 1 bensiinimootoriga Volvo - ning 1. oktoobriks pidid vastavalt lepingule kõigil liinidel käigus olema uued bussid.
Uude firmasse tuli üle osa A. Kooki linnaliinide kontrolöre ja bussijuhte.
Aprillis 1937 ostis V. Rosenberg & Ko krundi Filosoofi ja Riia tänava nurgal (seal asus Podcekajev ja Ko puutööstus), kuhu kavatseti ehitada firma garaazhid, parandustöökoda, uute busside ehitamise töökoda ja kontor. Seni seisid bussid endise postijaama õuel. Juulis said bussijuhid ja konduktorid endale ka vormirõivad - meestel pruuni värvi püksid ja särk, saapad ning Rooli märgiga autojuhimüts; naistel pruun kollaste äärtega kittel ning pruun kollase randi ja Rooli märgiga barett.
Tartu linnaliinibussid olid punast värvi.
   1937. aasta septembris ei olnud Rool jõudnud veel piisavalt uusi busse soetada.
   Nii näiteks rakendati pühapäeval, 5. septembril, mil linn oli täis Tartu põllumajan-
   dus- ja tööstusnäituse külalisi, kokkuleppe korras päeva lõpuni liinile Peetri kirik -
   Raudteejaam sama päeva hommikul kell 6 Viljandist Tartusse ekskursandid
   toonud VEPSKO bulldogbuss V-50. Pisut enne kella poolt ühte südapäeval sattus
   see sõiduk aga Võidu-Aia-Uueturu tänavate ristil ränka avariisse, põrgates kokku
   taksoga Chevrolet B-388. Tagajärjeks oli neli vigastatut (nende hulgas Kauba
   Panga direktor R. Ambre) ja kaks hukkunud naisterahvast, kes jäid bussi ja
   majaseina vahele - Liisa Mets Tallinnast ja Albertine Savi Narvast. Kuigi hiljem
   selgus, et mõlema sõiduki käsipidurid olid korrast ära, põhjustas õnnetuse ilmselt
   bussijuht, kes eiras liikluskorraldaja märguandeid ja ei peatunud õigel ajal (vt
   Postimees 6.09.1937 ja 7.09.1937).

1938. aasta suvel tõstis TÜ Rool piletite hindu:
   Raudteejaam - Raadimõisa peavärav (pilet alates 16. augustist 20 senti)
   Jaama tänav - Raudteejaam (pilet alates 16. augustist 18 senti)
   Kivisild - Maarjamõisa kliinik (pilet alates 16. augustist 12 senti)
   Kivisild - Tapamaja (pilet alates 16. augustist 12 senti)
Kooliõpilastele maksis sõit 6 senti.
1938. aasta sügisel töötas Rooli bussiettevõttes 71 inimest, neist 31 bussijuhti, 29 konduktorit, lisaks kontoriametnikke, kontrolöre ja garaazhimeistreid. Busse oli firmal 17, neist liikus iga päev liinidel 11-12 ja varus seisis 5-6 sõidukit. Bussid olid 28-32 istekohaga, üks ka 34-kohaline; kõik "uued masinad, sest nad ehitati ajal, mil omnibusteliinide pidamine Tartus anti uutele omanikkudele". Sama aasta sügisel sai valmis ka uus garaazhi- ja töökojahoone, mida oli kogu suve ehitatud. Augusti lõpus paigaldati keskkütet ja veevärki ja ees polnud veel uksi, kuid firma 17 sõidukit seisid juba hoones uluall. Kokku mahutas uus garaazh 25 bussi, juurdepääs oli tagatud nii Filosoofi kui Riia tänava poolt.
1. oktoobrist 1938 pikenes liin Jaama - Tähe - Raudteejaam kuni Ropka mõisani (6 korda päevas).

Seisuga 1.01.1940 kuulus TÜ Roolile 17 Tartu linnas registreeritud bussi, neist 14 diiselmootoriga Mercedes-Benzi, 2 bensiinimootoriga Volvot ja 1 bensiinimootoriga Morris (ERA.1831.1.4998):
        üks 26 istekohaga MERCEDES-BENZ (väljalaskeaasta 1936)
        kaheksa 28 istekohaga MERCEDES-BENZi (vla 1937)
        kaks 29 istekohaga MERCEDES-BENZi (vla 1937)
        kolm 31 istekohaga MERCEDES-BENZi (vla 1937 ja 2x 1938)
        üks 24 istekohaga MORRIS (vla 1937)
        üks 32 istekohaga VOLVO (vla 1937)
        üks 35 istekohaga VOLVO (vla 1937)
Vähemalt osade TÜ Rooli busside kered ehitati ilmselt Viljandis H. Ungern-Sternberg & Ko töökojas (mis teadaolevalt tegeles Viljandis ka uute Mercedes-Benz sõidukite müügiga), kuid täpsed andmed bussidele kerede ehitamise kohta esialgu puuduvad.

TÜ Rooli busside registreerimisnumbrid aprillis 1940 (Tartu linna jõuvankrimaksu raamat 1938-40, ERA 2966.9.61):
MERCEDES-BENZ B-55 alates 25.05.1938
MERCEDES-BENZ B-56 alates 03.05.1937
MERCEDES-BENZ B-57 alates 18.05.1937
MERCEDES-BENZ B-58 alates 11.11.1937
MERCEDES-BENZ B-59 alates 11.11.1937
MERCEDES-BENZ B-60 alates 02.04.1937
MERCEDES-BENZ B-61 alates 02.04.1937
MERCEDES-BENZ B-62 alates 02.04.1937
MERCEDES-BENZ B-63 alates 13.04.1937
MERCEDES-BENZ B-64 alates 12.04.1937
MERCEDES-BENZ B-65 alates 03.05.1938
VOLVO B-251 alates 10.08.1937
* B-457 alates 03.08.1937
MERCEDES-BENZ B-458 alates 05.08.1937
* B-471 alates 28.08.1937
* B-472 alates 04.09.1937
* B-481 alates 01.10.1937
    * Neist 3 Mercedes-Benzi, 1 Volvo ja 1 Morris.
TÜ Rooli omanikfirma V. Rosenberg & Ko osanikule Valter Rosenbergile kuulus 1940. a. jaanuaris veel 6 Võrumaal ja 5 Petserimaal registreeritud bussi.
1939 pidas V. Rosenberg ühendust liinidel Tartu - Tõrva, Tartu - Varnja, Võru - Põlva, Võru - Vastse-Kuuste, Võru - Veriora - Võõpsu, Petseri - Laura, Petseri - Vana-Irboska, Petseri - Värska - Võõpsu - Veriora (vt Võru - V. Rosenberg ja Petseri - V. Rosenberg).
Valter Rosenberg tegutses bussiliinipidajana Võrus ja Petseris ilmselt juba vähemalt 1928. aastast; lisaks oli ta Võru kino Mars kaasomanik (koos Raymond Peepiga) ja talle kuulus ka jahuveski Tarvastu vallas.
(Postimees 1937-1939, sh Postimees 17.02.1937, 16.03.1937, 17.03.1937, 24.03.1937, 31.03.1937, 6.04.1937, 1.07.1937, 22.08.1938, 15.09.1938, 1.10.1938; Kaubandus-tööstuskoja Teataja 5/1936, 10/1937)
Vt ka Pekka Erelti artikkel Eesti Ekspress, Reporter 29. mai 2003

TÜ Rooli uued bussid MERCEDES-BENZ Tartus 1938. aasta septembris.
Foto: Eero Olanderi kogust.
Valter Rosenberg ja TÜ Rooli Tartu linnaliinide uus MERCEDES-BENZ (B-61) 1937. aastal.
Foto: Tänapäev 5/1937.
Buss (3T 77-22), mis 1945. a-l ehitati "metsast leitud" alusraamist, TÜ Rooli sõjaeelse MERCEDES-BENZi kerest, Citroeni mootorist jm osadest (vt Postimees 17.07.1945). 1946. a-l Tartu - Võru liinil.
Foto: Eero Olanderi kogust.

TEISTE ETTEVÕTETE BUSSID
galerii[ät]hot.ee