Eesti Antiikautode Galerii


ESILEHT AJALUGU - EESTI AEG UUDISED

AUGUST KASAKU BUSSID


Artiklid August Kasaku bussi avariist 23. augustil 1936 (vt dea.nlib.ee):


PÄEVALEHT 24.08.1936, LK 1

Joobnud autobusejuhi mõrvarlik kihutamine
Autobus tormas Ala-Rõuge sillal tuletõrje juubelipidustuste ajal naistehulga otsa. - Üks naine sai silmapilkselt surma, üks surmavalt, 4 raskelt ja 5 kergemalt vigastada
Rahvas tahtis autojuhi lintschida õnnetusepaigal


Eile kell 1/2 4  p. l. juhtus Võrumaal Rõuges Ala-Rõuge sillal joobnud omnibusejuhi süü tõttu raske liiklemisõnnetus, kus silmapilkselt sai surma üks inimene, surmavalt vigastada üks, raskesti vigastada 4 ja kergemalt vigastada 5 inimest - kõik naisterahvad.
Eile peeti Rõuges kohaliku tuletõrje 30. aastapäeva pidustusi, kuhu oli ümbruskonnast voolanud kokku palju rahvast. Rõuge ümbrus ja teed otse kihasid inimestest. Osa pidulistest, umbes 20 inimest, kõik naised, olid kogunenud Ala-Rõuge sillale, kust vaadeldi mootorpritsi demonstratsiooni.
Samal ajal sõitis sillale Laitsna liini omnibus O-60, mida juhtis Alo Järve. Ala-Rõuge sild asetseb all orus. Omnibus kihutas mäest alla suure kiirusega, hakkas aga juba enne silda ja sillal vänderdama, tormas kiljuvate naiste otsa, ja põrkas vastu silla käsipuid. Autobuse alla jäi ja sai silmapilkselt surma Johanna Org, 45 a. v., pärit Rõuge vallast. Silla käsipuu ja omnibuse vahele jäi kümmekond naist. Neist said raskesti vigastada viis, nimelt 30-aastane Helene Bechter, pärit Rakverest, 45-aastane Emmi Uibo, pärit Rõugest, 34-aastane Aliide Kevvai, pärit Viitinast, 35-a. Elfriede Pärli, pärit Viitinast ja 25-aastane Ella Pähm, pärit sealtsamast.
Eriti rasked on Helene Bechteri vigastused. Temal purustas omnibus mõlemad jalad, nii et need tuli Võru haiglas, kuhu õnnetud toimetati, amputeerida. Kuna aga õnnetu on kaotanud ka palju verd, tunnistasid arstid ta seisukorra lootusetuks. Mõlemad jalad on murtud veel Emmi Uibol ja Aliide Kevvail, kuid nende elu loodetakse päästa. Pärlil on purustatud rinnakorv.
Kergemaid vigastusi said veel 5 naist. Autobusejuht Alo Järve oli viinastanud olekus, mille arvele hirmus õnnetus tulebki panna. Juba Laitsnas teele asudes olid sõitjad protesteerinud ning nõudnud viinastanud juhi asendamist kainega. Kuid Järve tõotanud sõitjad ja sõiduki viia veatult ja ettevaatlikult Rõuge, teel mitte kihutada. Mõned ettevaatlikumad loobusid kaasasõidust, ometi oli autobus õnnetuse ajal inimesi tulvil. Järve viinastanud olekut konstateeris ka arst.
Õnnetuse järel, vigastatute appi- ja valukarjete peale kogunes õnnetuspaigale suur rahvahulk, kes läks autojuhi ettevaatamatusest vihaseks ja tahtis A. Järve kallal tarvitada omakohut. Suuri vaevu suutsid kohalerutanud kaitseliitlased mehe päästa rahva käest, kelle hulgas oli ka õnnetute omakseid, ja ta toimetada kindlamasse kohta. Omnibusejuht arreteeriti ja ta viibib praegu vahi all.
Õnnetus oleks võinud kujuneda veelgi suuremaks, kui Ala-Rõuge sild poleks uus ja ta käsipuud tugevad. Oleksid need autobuse põrkest purunenud, siis oleks sõiduk tormanud jõkke, mille juures oleks mitmestkümnest sõitjast vist mõnigi uppunud või murdnud luud-liikmed.


* * *


UUS EESTI 24.08.1936, LK 3

Omnibus tormas Rõuge sillal rahva sekka.
Üks surnu, neli raskemalt ja neli kergemalt haavatut. Omnibusejuht viinastanud olekus.


Võrumaal, Ala-Rõuge sillal juhtus pühapäeval raske õnnetus Võru-Laitsna liini omnibuse läbi. Viinastanud juhi vääratuse tõttu sõitis raske masin peale sillal seisvatele naistele. Bussi rataste all sai silmapilkselt surma Rõuge asundusest pärit olev Johanna Org, 45 a. vana. Elukardetavate vigastustega toimetati Võru maahaiglasse Rakverest pärit olev Helmi Bechter, 30 a. vana, kuna kergemate vigastustega lebavad haiglas Viitina vallast pärit olevad Aliide Kevvai, 34 a. vana ja Elfriede Pärli, 25 a. vana ning Rõugest pärit olev Emmi Uibo, 45 a. vana. Neli kergemalt vigastatut lasti kodusele ravile.
Rõuge tuletõrje 30-a aastapäeva puhul korraldati pühapäeval Rõuge kiriku lähedal vastavad juubelipidustused, mis kokku tõmbasid õige rohkesti rahvast lähemast ja kaugemast ümbruskonnast. Kogunenud rahva arvu suurendas ka samal päeval kirikus korraldatud noorte jumalateenistus. Kirikust umbes poole km. kaugusel mäejalal asub Ala-Rõuge sild, mille läheduses juubelipidustused toimusidki. Selle tõttu kogunes sillale, selle kahel pool asuvatele jalgteedele rohkesti inimesi, ümbruskonnast päritolevaid naisi. Kell pool 4 p. l. saabus pidustustele Võru-Laitsna liini omnibus, tuues pidulisi Laitsnast. Kohe silla juures asub mägi, millest omnibus suure hooga alla kihutas.
Jõudes sillale, kaotas raske masin tasakaalu ning tormas otse silla käsipuude ääres seisvate naiste sekka. Kohutav õnnetus oli vältimatu. Paar naist, kes õnnetuse momendil ei kaotanud külma verd, suutsid viimasel sekundil endid päästa, hüpates üle silla käsipuude jõkke. Teised jäid aga raske masina ja raudbetoonsilla käsipuude vahele.
Õnnetusel sai silmapilkselt surma Rõuge asuniku abikaasa Johanna Org. Tema oli jäänud omnibuse rataste alla, kusjuures tal purunesid rinnakorv ja jalad. Raskete vigastustega toimetati autol Võru maahaiglasse Rakverest päritolev, Rõuges sugulaste juures külas viibiv Helmi Bechter. Haiglas selgus, et tal purunenud parem sääreluu, mispärast jalg kohe amputeeriti. Kuna ta kaotanud palju verd, on seisukord elukardetav. Haiglas viibivad raskemate, kuid mitte elukardetavate vigastustega Rõugest päritolev Emmi Uibo, kellel leiduvad haavad mõlemail jalgadel, Viitina vallast päritolevad Alide Kevvai ja Elfriede Pärli. Esimesel on vigastatud jalad, kuna teisel rinnakorv.
Kergemate vigastustega toimetati peale esimese abi andmist kodusele ravimisele neli naist. Ka neist on kahel vigastused, mis nõuavad pikemat aega lebamist, kuna kahel õnneks on vaid vähemaid kriimustusi. Seega kannatas õnnetusel 8 inimest ja sai silmapilkselt surma üks.
Nagu vahepeal kuuleme, langeb süü suures õnnetuses omnibuse juhile Alo Järvele. Mees olnud ilmselt viinastanud olekus. Juba Laitsnas on pidustustele sõitjad lausunud, et nad hästi kaasa sõita ei julge, kuna juht alkoholi mõju all. Juht pole aga sellele tähelepanu pööranud, vaid lausunud - et karta pole midagi. Teel ei juhtunudki erilist kuni Ala-Rõuge sillani, kus tee järsult mäest alla läheb, tehes ühtlasi käänaku.
Nagu ime kombel pääses osa naisi vigastusteta - neid seisnud sillal õnnetuse momendil paarkümmend.
Õnnetus kutsus esile rahva seas vihalaine autobuse juhi vastu. Ainult juurerutanud kaitseliitlaste tõttu pääses ta rahva omakohtu käest ning toimetati vahi all arestikambri, kust ta hiljem politsei korraldusse anti vastavaks ülekuulamiseks. Ka arstlik ülevaatus, millist toimetati juhi juures, selgitas, et ta tõesti alkoholi tarvitanud.
Õnnetusest vettehüppamisega pääsenud tõmmati kohe kaldale. Hiljem leiti veest küll dokumente ja naiste käekotte, millised sillal seisjate käest lendasid vette. Samuti saadi kätte ka surmasaanu J. Orgi käekott dokumentidega.
Autobuse juht Alo Järve on noor mees. Omnibuse juhtimise loa on ta saanud alles käesoleva aasta juulikuus Petseri maavalitsuselt. Omnibus, mis nagu eelpool mainitud, ühendust peab Laitsna-Võru liinil, kannab numbrit O-60 ja kuulub Misso valla sekretärile August Kasakule. Kogu sündmuse kohta on käimas juurdlus.
Raske õnnetus mõjus tuletõrje pidustusist osavõtjaile ja korraldajaile niivõrd masendavalt, et need osaliselt ära jäeti. Surmasaanud J. Orgi mälestati ühise koraaliga. Masin kui ka sõitjad kannatada ei saanud. Veel kohutavama õnnetuse hoidsid ära silla raudbetoonist käsipuud, mis takistasid omnibuse kukkumist jõkke.


galerii[ät]hot.ee