Eesti Antiikautode Galerii


ESILEHT AJALUGU - EESTI AEG UUDISEDARTIKLEID AUTONDUSEST


TALLINNA BUSSILIINID 1939


UUS EESTI 8.06.1939

Linn võtab üle kaks "Mootori" bussiliini.
13 bussi eest maksetakse "Mootorile" 186.000 krooni. - Siselinnas jääb "Mootori" kätte 1 aastaks vaid Lilleküla liin.


Teedeministri vaheltsobitusel jõuti kokkuleppele Tallinna linnavalitsuse ja oü. "Mootori" vahel Pelgulinn - Magasini ja Toompea - Sadam bussiliinide üleandmiseks linna kätte koos 13 bussiga 1. juulist s.a. Küsimus oli arutusel kolmapäevaõhtusel linnavolikogu erakorralisel koosolekul, kus linnavalitsuse ettepanekul otsustati bussiliinide ja busside ülevõtmine jaatavalt. Veneturg - Lilleküla bussiliini ülevõtmine toimuks 1. juulil 1940. a., millega oleks kõik siselinna bussiliinid koondatud linna kätte.
Linnavolikogu kolmapäevaõhtuse erakorralise koosoleku päevakorras seisis vaid kaks küsimust: omnibuseliinide korraldamine ja toetuse määramine Petseri tuleõnnetuse ohvrite heaks. Asudes arutama bussiliinide ülevõtmist, esitab lnv. A. Gustavson küsimuse, kuidas on asja rahalise küljega. Ülemlinnapea J. Soots vastab, et o/ü. "Mootor" on nõudnud 13 bussi eest 190.615 krooni, kuna linna komisjon on hinnanud nende väärtuse vähemaks. Omnibuseliinide korraldamise seaduse alusel läinud küsimus otsustamiseks maanteede talitusele. Seal määratud 13 bussi ja nende tagavaraosade hinnaks 186.647 krooni, mis on vahepealne "Mootori" nõudmise ja linnavalitsuse pakkumise vahel. Seaduse kohaselt on see hind lõplik.
Lnv. Maikallo märgib, et bussiliinide ülevõtmisel tuleb parandada liiklemise sagedust Pelgulinn - Magasini liinil. Samuti peaks linn võtma enda teenistusse "Mootori" juurest vabanevaid inimesi.
Ülemlinnapea J. Soots lisab juure, et "Mootoril" on bussiliinide üleandmise juures veel lisatingimusi. Üheks neist olnud busside hinna otsene tasumine sularahas ja teiseks - senise Veneturu busside paviljoni jätmine "Mootori" kätte ühes selle ees asuvate bussiseisukohtadega.
Busside hinna tasumises on saadud kokkuleppele Krediit Pangaga, kes arvab selle summa "Mootori" võlast maha, andes linnale aega raha tasumiseks 2 aastat. Paviljoni kohta ei ole seni kokkuleppele jõutud. "Mootori" personaalist peaksid meile üle tulema parimad jõud, kuna linna maksutingimused on soodsamad.
Lnv. Pikkov küsib, kas linnavalitsusel on kavatsus parandada bussiliinide alla minevate tänavate katet, kuna, näiteks Oskari tänav tolmavat hirmsasti.
Lnv. J. Mürk küsib, kuhu on tulevikus kavatsus püstitada maa bussiliinide jaam, kuna Vene turul seisvad bussid takistavad liiklemist.
Ülemlinnapea J. Soots vastab, et tänavate sillutamine sünnib eelarves ettenähtud korras.
Maaliinide bussijaam on ette nähtud uue Linna Panga hoone õuele, senise vana pritsimaja kohal, kuid bussijaama ehitamine ei ole linna ülesanne.
Hääletusel võetakse linnavalitsuse ettepanek bussiliinide ülevõtmiseks muutmata kujul vastu, kusjuures asja rahalise külje kohta linnavalitsus esitab lisaeelarve järgmiseks volikogu koosolekuks. Tagasi lükatakse lnv. Gustavsoni sooviavaldus, et esimeses järjekorras võetaks ette Oskari tänava asfalteerimine. Siia juure peab märkima, et linna valdamisele minnes pikeneb senine Magasini - Pelgulinna liin mõlemast otsast ja kannaks edaspidi varema linnavolikogu otsuse kohaselt Veerenni - Oskari bussiliini nimetust.
Sõnavõttudeta võetakse vastu 5000-kr. suuruse toetuse määramine Petseri tulikahju tagajärgede likvideerimiseks, milline summa antakse Petseri linnavalitsuse käsutusse.
Volikogu koosolek kestis vähem kui tund aega.ESMASPÄEV 1.07.1939

Punased bussid muutuvad sinisteks.
Keskööl linnavalitsus võttis "Mootorilt" üle Magasini - Pelgulinna ja Sadam - Toompea liinid. Magasini - Pelgulinna uueks nimeks Veerenni - Ristiku.


Eile õhtul sai o.-ü. "Mootori" 13 bussijuhti Magasini - Pelgulinna ja Sadam - Toompea liinilt korralduse sõita pärast õhtuse sõiduaja lõppu oma senise garaazhi asemel linna trammi- ja autobuste depoosse. Kella 11-st hakkasid punased autobused üksteise järel sõitma depooõuele siniste linnabusside hulka. Keskööl toimus linnavalitsuse ja o.-ü. "Mootori" esindajate vahel autobuseliinide ja autobuste üleandmise aktile allakirjutamine trammidepoos Pärnu maanteel. Vastuvõtmist toimetasid Tallinna linna ettevõtete osakonna juhataja linnanõunik E. Sihvre ja linna trammi direktori kohusetäitja K. Sibul ning linna trammi raamatupidaja J. Manara, kuna o.-ü. "Mootori" poolt kirjutas üleandmiseaktile alla "Mootori" juhatusliige V. Freiwald.
Akti järele võtab linn tänasest päevast arvates Magasini - Pelgulinna ja Sadam - Toompea bussiliini enda kätte, ostes sel puhul o.-ü. "Mootorilt" 13 autobust ühes tagavaraosadega. Lilleküla liin läheb linna kätte 1. juulist 1940. a., kusjuures o.-ü. "Mootoril" pole õigust nõuda linnavalitsuselt Lilleküla liini ülevõtmisel mingit varade ülevõtmist.
Linnavalitsus maksis 13 bussi eest 182.860 kr. ja tagavaraosade eest 3787,34 krooni, kokku 186.647,34 krooni. Üleantavatest bussidest olid 10 suuremat "Büssing NAG" tüüpi ja 3 vähemat, neist üks "Federal", "Renault" ja "Dodge Brothers".
Ühes busside üleandmisega lähevad o.-ü. "Mootori" teenistusest linna teenistusse 20 juhti ja 34 konduktorit.
Nende liinide ülevõtmise järele on nüüd linnavalitsusel 31 autobust, millest peaks jatkuma olemasolevatel liinidel liiklemise pidamiseks. Tuleval aastal ülevõetava Lilleküla liini jaoks läheb vaja 9 autobust, mis linnavalitsusel tuleb juure muretseda.
Busside ja nende tagavaraosade ostmisel selgus, et pooled ei saanud esialgu müügihinna suhtes kokkulepet, kuna "Mootori" poolt nõutud hind tundus kõrgena. Lõpuks mõlemapoolsel kokkuleppel toimetas üleantavate varade hindamist teedeministeeriumi maanteede talitus.
Ühenduses liinide ülevõtmisega ristitakse Magasini - Pelgulinna liin ümber Veerenni - Ristiku liiniks, kusjuures liiklusmarsruut jääb endiseks, samuti piletihinnad, välja arvatud Magasini tänava poolne lõpposa. Linna poolt tulev buss ei sõida enam läbi Magasini tänava, vaid läheb läbi Liiva, Tatari, Veerenni ja Õnne tänava kaudu Magasini, pöördudes sealt linna poole. Selle juures korraldatakse piletite maksvus nii, et linnast tulles maksavad piletid Herne tänava peatuseni. Liini algpunktiks loetakse linna poole sõites Veerenni - Tatari tänava peatus.
Ühenduses liinide linna kätte minekuga hakatakse müüma ka ümberistumispileteid kõikidel trammi- ja bussiliinidel.
Linna käes on nüüd 5 liini: Tööstuse - Jakobsoni, Veerenni - Ristiku, Sadam - Toompea, Kopli - Suur-Karja ja pühapäeviti Balti jaam - Laadaplats. Teised liinid jäävad "Mootori" kätte edasi.
Kuna "Mootorilt" ülevõetud bussid on punased, siis tulevad need kõige lähematel päevadel ümbervärvimisele, ja "Mootori" firmamärk asendatakse linna vapiga, nagu teistel sinistel bussidel.
Mis puutub linna ja "Mootori" vahelisse koostöösse, siis mõlemad pooled püüavad tulevikus liiklemist otstarbekohaselt korraldada. "Mootor" on laenanud linnale busse suurema liiklemise puhul ja linn on annud pühapäeviti "Mootorile" lisabusse Pirita liinile.

NAD ANDSID LINNA BUSSILIINILE ESIMESE "KÄSIRAHA". Veerenni - Ristiku omnibuseliini esimene buss võtab peale reisijaid, kes piletimaksust annavad sellele Tallinna linna valduses olevale suurimale omnibuseliinile esimese sissetuleku.
Liiklemise linna omnibuseliinil Veerenni - Ristiku avas buss nr. 10. Esimeseks sõitjaks, kes kaasa tegi sõidu garaazhist bussi lähtekohta, oli meie fotoreporter H. Soosaar.
Bussi lähtekohas tulid peale ja olid esimesed sõitjad laupäeva hommikul kell 6.16 avatud bussiliiklemisel J. Kott, E. Vaarman, S. Rõdapart, L. Laaving, O. Saar, J. Kerm, J. Kuldsaar, A. Tepp, A. Ploon, Ch. Tahuri, A. Tenop, E. Jurkevitsh j.t.

SÜDAÖÖL KIRJUTATAKSE ALLA ÜLEANDMISEAKTILE. Meie pildil on näha linnanõunik E. Sihvre alla kirjutamas omnibuseliinide linna kätte võtmise aktile. Tema kõrval seisab o.-ü. "Mootori" direktor V. Freiwald.

Fotod: Eero Olanderi kogust ja Digiteeritud eesti ajalehed (dea.nlib.ee).galerii[ät]hot.ee