Eesti Antiikautode Galerii


ESILEHT AJALUGU - EESTI AEG UUDISEDARTIKLEID AUTONDUSEST

Anatoli Alberti APOLLO (nr 2502) pärast avariid.
Foto: Pelle-Sten Viiburgi kogust. Foto: Rahvaleht 24.08.1926
/Digiteeritud eesti ajalehed (dea.nlib.ee)/.


RAHVALEHT 24.08.1926, LK 3

"Halli vanamehe" järjekorraline ohver.
Auto seitsme sõitjaga ümber lennanud.


Pühapäeva varahommikul lähines linnale mööda konarlist Pärnu maanteed auto, milles viibisid seitse lõbusas meeleolus isikut. Eelmisel õhtul ja öösel sadanud suure vihma tõttu oli ta /=tee/ äärmuseni libe ja kihutamine kardetav, kuid sellele vaatamata oli autol umbes 40 klm. sõit sees. Jõudes seebivabriku läheduses olevale käänakule, mis autojuhtide poolt ristitud "halliks vanameheks", hakkas auto tagumine pool libisema, tüür ei kuulanud enam sõna ja sõiduriist lendas ümber. Sõitjad kukkusid viimaseni autost välja, kuid õnneks ei sattunud edasilibisev auto nende peale. Ükshaaval hakkasid ehmunud ja põrutatud õnnetusosalised endid koguma. Suurem osa neist konstateeris rõõmuga, et kõik nende luud-liikmed terved olid ja ainult väheste põrutustega ning kriimustustega pääsesid, kuna paar sõitjat, nende hulgas ka juht ise, maha lamama jäid. Mõlemad toimetati punaseristi autol kohe Greiffenhageni erakliinikusse, kus selgus, et vigasaajad olid autoomanik Anatoli Albert ning "Estonia" teatri dekoraator, kunstnik A. Tuurand.
Õnnetuse kohta seletas auto alaline juht, Aleksander Marciniak, kes "surmasõlme" kaasa tegi, järgmist: Seltskond sõitis Liiva kõrtsist linna, kusjuures autoomanik Albert ise tüürile asunud. Kaassõitjate hoiatuste peale vaatamata lisanud A. vahetpidamata kaasi juure, mis katastroofile viis. Õnnetus oleks tulemata jäänud, kui sõidutee mitte vihmast libe poleks olnud. Seebivabriku käänaku kohale jõudes hakkasid auto tagumised rattad libisema, pidurdamisel polnud enam mõju ja automürakas lendas kohutava saltomortalega kraavi.
Nagu hiljem selgus, oli autoomanik Albert kristliku noortemeeste ühingu autokursuste juhataja. Samal autol tegid kursuste õpilased ka praktilisi töid. Auto oli võrdlemisi vana, "Apollo" tüübiline ja kandis nummert 2502. Õnnetuse läbi on ta õige raskesti kannatada saanud. Mõlemad tagumised rattad on täitsa puruks läinud, kuna esimestest ratastest ainult vasakpoolne kannatada sai. Mudalauad on lössis, kaitseklaas purustatud ja jahutajal mõlgid sees. Ka auto kardaanosa ja pidurid on purustatud. Mootor jäi terveks.
Vigasaanute tervisline seisukord on rahuldav. Tuurandil on käeluu purustatud, kuna Albert põrutada ja kriimustada on saanud. Mõlemad viibivad praegu alles haigemajas.
Õnnetuskoht, "Hall vanamees", on võrdlemisi järsk käänak, mille kohal sõites kõik autojuhid erilist, peaaegu ebausulist hirmu tunnevad ja seda kurvet minimaalse sõidukiirusega võtavad. See kartus on ka põhjendatud, sest tähendatud käänak on palju ohvreid nõudnud. Eelmiste aastate autovõidusõitudel lendasid seal paar autot kraavi, ka harilikkudel sõitudel on seal õnnetusi olnud. Nende põhjuseks on asjaolu, et sellel kohal käänak seestpoolt veidi kõrgem on, kuna see just vastupidi peaks olema. Viimaste aastate jooksul on linn seda käänakut mitmel korral parandanud, kuid nagu näha, nõuab "Vall /=Hall/ vanamees" ikka veel ohvreid.
Pildil: purunenud auto peale õnnetust. Kannatada saanud osad on kokku korjatud ja auto peale kuhjatud. Auto taga - uudishimulised, kes kuni auto ärakoristamiseni teda vaatamas käisid.


*    *    *

PÄEVALEHT 23.08.1926, LK 1

Ühe väljasõidu kurb lõpp.
Purunenud auto 7 sõitjaga kraavis. - Mitu surmasõlme autoga õhus.
Kaks sõitjat raskesti vigastada saanud.


Autoga kihutamine vihmast libedaks muutunud teedel on väga hädaohtlik ja seda said täiel määral tunda sõiduautoga nr. 2502 pühapäeva varahommikul Liivalt linna poole sõitvad inimesed. Autos istus seitse inimest, neist kolm naisterahvast. Autot juhtis autoomanik noortemeeste kristliku ühingu autokursuste juhataja 27-aastane Anatoli Albert. Sõitjad olid kõik lõbusas meeleolus ja Alberti seletuse järele sõideti 40-kilomeetrilise tunnikiirusega. Jõudes Pärnu maanteel "Laboratori" seebivabrikust umbes 250 sammu Nõmme poole asuva käänakuni, libisesid auto tagumised rattad ja selle mõjul tõusis auto kiirel sõidul õhku, visates seal kaks-kolm ringi ja langes selle järele maantekraavi.
Autosistujad lendasid kõik autost välja ja õnneks ei kukkunud õhus keerlev auto ühelegi neist peale. Auto pakkus peale õnnetuse väga viletsa pildi: üks tagumine ratas ühes poole teljega lendas küljest ja kaks ratast on täiesti purunenud. Auto vihmakate on puruks muljutud, samuti ka radiaator. Kaitseklaaside jälgi näitavad ainult tänavale laialipillatud klaasikillud.
Sõitjatest said raskeid vigastusi autojuht ja -omanik Anatoli Albert ning "Estoonia" teatri dekoraator Tuurand. Esimesel on silmnägu ja käsi vigastatud, kuna teisel jalaluud murdunud. Teised sõitjad pääsesid ainult väheste kriimustustega ja ehmatusega. Purunenud auto oli võrdlemisi vana ja rattad olid traatkodarate peal. Mõlemad raskesti haavatud paigutati Greifenhageni haavakliinikusse.


*    *    *

ESMASPÄEV 23.08.1926, LK 1

7 autosõitja surmasõlm.
Sõiduriista raske saltomortale. - Autost järel ainult rusuhunnik. - Kaks sõitjat raskesti, teised kergemini vigastatud.

Kristlikkude noortemeeste kurvasti lõppenud väljasõit.
Libisemine seebivabriku juures.

Pühapäeva varahommikul kihutas auto lõbusate sõitjatega S. Pärnumaanteel linna poole. Sõit läks sirgel ja siledal teel kaunis lõbusasti, kuni juba linna lähedale hakati jõudma ja teel siin-seal käänakud sagenesid. "Laboratori" seebivabrikust paarsada sammu Nõmme pool on õige järsk käänak. Seal teeb auto korraga valju nõksu, näib nagu silmapilguks pidurdavat ja lendab siis kohutava saltomortale'ga ümber.
Nagu selgus, kuulus auto Noortemeeste Kristliku Ühingu autokursuste juhatajale Anatoli Albertile, kes ise ka tüüril istus. Ta sai raskeid vigastusi ning toimetati kohalekutsutud Punase Risti autoga Greiffenhageni kliinikusse.
Õnnetuse põhjusena nimetavad autojuht ja teised kaasasõitjad vihmast libedaks muutunud teed, mis käänaku kohal pidurdatud autol tagumised rattad õhku paiskas ja saatusliku uperpalli põhjustas.
Auto seisis pühapäeval haleda näoga õnnetuse kohal. Kaks ratast on täiesti otsast ära, üks ripneb veel lapergusena telje otsas; porilauad on nagu puruks rebitud, radiaator lömmis.
Võib olla, heidab õnnetuse põhjustele valgust ka asjaolu, et seltskond just varahommikul "Liiva" restoraanist linna poole teel oli.


*    *    *

KAJA 24.08.1926, LK 3

Õnnetus "Estoonia" teaatri dekoraatori hra Tuurandiga.
Autoõnnetus Nõmme teel. Hra Tuurandi vigastused ei ole rasked.


Pühapäeva varahommikul juhtus S. Pärnu maanteel "Laboraatori" seebivabriku läheduses, linna esimeste majade juures, raske autoõnnetus. Järva restoraanist sõitis seitsmepealine seltskond, nende hulgas ka 3 naisterahvast, autol nr. 2502 Tallinna poole. "Laboraatori" vabriku juures oleval teekäänakul libises auto teelt kõrvale ja kukkus kraavi küljeli, paisates autos viibijad välja.
Auto oli Noortemeeste Kristliku-ühingu autokursuste juhataja Anatoli Alberti omandus, kes ise õnnetuse silmapilgul auto tüüri taga istus. Õnnetus juhtus juhi hoolimatusest. Sel ööl sadas väga tugevasti vihma, nii et tee väga libe ja üleni suurte loikudega kaetud oli. Käänaku peal libises auto ja õnnetus oligi käes.
Autos viibijatest said tõsisemaid vigastusi ainult kaks - autoomanik ja juht A. Albert, kellel mõned küljekondid sissemuljuti, ka on temal näos haavu ning "Estoonia" teaatri dekoraator Tuurand, kellel parema käe luu murdunud ja näos väikesed haavad. Teised viis sõitjat, pääsesid ainult kergete vigastuste, põrutuse ja ehmatusega.
Mõlemad vigasaanud paigutati Greiffenhageni kliinikusse. Nende vigastused ei ole kummalgi väga rasked.
Auto seisis kogu pühapäeva purustatult teekõrval kraavis.galerii[ät]hot.ee